1-   ( گرفتن وقت قبلی )

کلیه بیماران جهت تشکیل پرونده و مراجعه بار اول  می توانند با تلفن گویای 02164354  و یا توسط دستگاه وقت دهی موجود در بیمارستان  وقت بار اول یا نوبت بعدی مراجعه ( ژ نرال GENERAL ) را بگیرند و هنگام مراجعه حتما دفترچه بیمه و مدارک پزشکی قبلی و کارت شناسایی و کارت بانکی همراه خود داشته باشند .

2- ( پذیرش و تشکیل پرونده )

بیماران با وقت قبلی ، روز مراجعه راس ساعت 8 باید در کلینیک چاقی حضور پیدا کنند به پذیرش مراجعه کنند . کلینیک همه روزه فعال می باشد ولی برای مراجعه بار اول  در حال حاضر روزهای شنبه – یکشنبه – سه شنبه می توانند ویزیت شوند . در ابتدا واحد پذیرش با اخذ دفترچه بیمه و مشخصات کامل بیمار اعم از نام و نام خانوادگی و کد ملی و  آدرس و شماره تماس بیمار برایش پرونده تشکیل می دهد .. این بیماران طبق نوبت ابتدا آنالیز شده و سپس به ( پزشک عمومی ) و بعد ( متخصص تغذیه ) و سپس ( متخصص پزشکی ورزشی) و در نهایت به ( روانشناس ) مراجعه می کند و مشاوره بار اول صورت می گیرد . کلیه خدمات هر مشاور در منوی توصیه های ما به تفکیک توضیح داده شده است .

لازم به ذکر است چنانچه بیمار سن کمتر از 18 سال دارد می بایست به درمانگاه چاقی کودک و نوجوان  در روزهای پنجشنبه نوبت بگیرند جهت تشکیل پرونده و مراجعه بار اول  می توانند با تلفن گویای 02164354  و یا توسط دستگاه وقت دهی موجود در بیمارستان  وقت بار اول یا نوبت بعدی مراجعه (ژنرال GENERAL ) را بگیرند و جهت مراجعات بعدی از منشی وقت بگیرند .

چنانچه بیمارانی که  بعد از عمل جراحی چاقی قصد مراجعه دارند صرفا برای روزهای دوشنبه و چهارشنبه نوبت بگیرند.

چنانچه پس از عمل جراحی چاقی باردار شده اید یا قصد بارداری دارید می توانید برای کلینیک بارداری پس از جراحی در روزهای پنجشنبه نوبت بگیرید .

تلاش ما بر این است که مشاوره های مورد نیاز هر فرد در همان روز مراجعه انجام پذیرد بنابراین بیماران محترم  آمادگی داشته باشند که تا ظهر در کلینیک حضور خواهند داشت .

بیماران عمل شده نیز طبق زمانبندی کارت مراجعات پس از عمل از دستگاه یا شماره تماس 02164354 باید وقت گرفته و تا 2 سال  به ترتیب 10 روز -1 ماه -3 ماه -6 ماه -9 ماه –یکسال – یک سال و نیم و 2 سال پس از عمل مراجعه و سپس تا پایان عمر سالانه یکبار مراجعه کنند .

ضمنا درمانگاه جراحی لاپاروسکوپی جهت انجام کلیه جراحیهای چاقی و غیر چاقی  به روش کم تهاجمی و مراجعه به جراح در روزهای شنبه – یکشنبه – دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8 الی 9:00 در کلینیک چاقی دایر می باشد و نیاز به وقت قبلی ندارد و صبح همان روز توسط منشی کلینیک پذیرش خواهند شد .  

بهتر است در پایان ویزیت های  همان روز مراجعه ، نوبت بعدی  از دستگاه اخذ شود .

 

نوبت گیری آنلاین: www.paziresh24.com