دسته بندی ها: درمانگاه های کلینیک

درمانگاه جراحی لاپاروسکوپی

درمانگاه جراحی  لاپاروسکوپی چاقی و غیر...

درمانگاه دیابت

یکی از مهمترین عوارض چاقی ، دیابت تیپ 2 است...

درمانگاه چاقی و کاهش وزن

با توجه به شیوع چاقی در جهان و نیز در کشور ما...

درمانگاه چاقی کودک و نوجوان

 با توجه به اهمیت کنترل وزن از دوره...

درمانگاه بارداری پس از جراحی چاقی

احتمال بارداری پس از جراحی چاقی و کاهش وزن...