21 مهر 1399

درمانگاه چاقی کودک و نوجوان

 با توجه به اهمیت کنترل وزن از دوره نوزادی ، کودکی و نوجوانی و تفاوت درمانی این گروه با سایر گروه های سنی ، درمانگاه جداگانه ای در نظر گرفته شده است . چاقی زمینه ژنتیکی داشته و چنانچه خودتان یا همسرتان اضافه وزن دارید ، از کودکی به فکر فرزندان خود باشید .

ساعات کاری درمانگاه چاقی کودک و نوجوان  :

روزهای پنج شنبه صبح ساعت 8 الی 12