سوالات متداول

سوالی دارید؟

هدف اصلی طب خانواده ایجاد اعتماد بین بیمار و پزشک عمومی است که امکان دستیابی به بهترین نتیجه درمانی را فراهم می کند.

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

چه کسی همیشه مراقب بیمار ما است؟

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

چه چیزی به سلامتی و زندگی من دسترسی دارد؟

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

چه کسی همیشه مراقب بیمار ما است؟

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

مدیفای چیست و چگونه کار می کند؟

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

مرکز پشتیبانی

هنوز به کمک نیاز داری؟

اطلاعات همکاران

طب خانواده یکی از زمینه های بسیار مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات درمانی در اروپا است.

اخبار و بروزرسانی ها

طب خانواده یکی از زمینه های بسیار مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات درمانی در اروپا است.

مستندات

طب خانواده یکی از زمینه های بسیار مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات درمانی در اروپا است.

از طریق تلفن گویای 02164354 و یا سایت www.paziresh24.com نوبت بار اول ( جنرال ) را می توانید بگیرید

لطفا جهت راهنمایی دقیق تر 4 مرحله  " آشنایی با مراحل کاری کلینیک" در صفحه اول سایت مراجعه فرمائید .

با توجه به نوع عمل و نوع بیمه بیماران هزینه عملها متفاوت است . در صورت اطلاعات بیشتر با صندوق بیمارستان    02164352567  و امور بیمه ها  02164352672  تماس بگیرید .

نوع عمل جراحی، باتوجه به وزن ، بیماری های همراه ، عادات غذایی و نتیجه آندوسکوپی و آزمایشات شما ، در نهایت با مشورت شما و جراح انتخاب می شود.
اگر در نتیجه آندوسکوپی و آزمایشات منعی وجود نداشته باشد،حتما نظر خودتان در انتخاب نوع عمل مهم است.

اگر BMI بالایی دارید، جراحی زیبایی از جهت علمی توصیه نمی شود.
جراحی زیبایی یک روش درمانی برای چاقی های موضعی در افراد با وزن نرمال یا نزدیک به نرمال است.
وقتی در وزن های بالا و برای خارج کردن حجم زیادی از چربی جراحی زیبائی انجام گیرد خطرات آمبولی چربی و ... بیشتر شده و اثربخشی چندانی نخواهد داشت.
در چاقی مفرط، جراحی باریاتریک بر روی دستگاه گوارش مناسب ترین درمان است.

یکی از درمانهای فشار مغز بالا در صورت تایید دکتر مغز و اعصاب جراحی باریتریک و کاهش وزن است