21 مهر 1399

توصیه های پزشک عمومی

درمانگاه general   : در درمانگاه جنرال ، همکاران پزشک عمومی که دوره چاقی گذرانده اند برای شما پرونده کاغذی و الکترونیک تشکیل داده و شما را از جهت علل چاقی ، وجود بیماریهای همراه چاقی و راههای مختلف درمان چاقی مشاوره نموده و به شما کمک می کنند که مناسب ترین و کم عارضه ترین روش درمان را انتخاب نمایید .

در هر مراجعه به کلینیک چاقی بیمارستان حضرت رسول (ص) می بایست ابتدا توسط پزشک عمومی ویزیت شوید ،آزمایشات و پاراکلینیک لازم برای شما درخواست می شود ، جواب آزمایشات رویت شده و در صورت وجود مشکل ، داروی لازم تجویز و یا به سایر درمانگاههای مورد نیاز ارجاع می شود .

می توانید هر گونه مشکل در کلینیک یا در مانگاههای دیگر را با پزشک عمومی خود در میان بگذارید .

پزشک عمومی در تمام مراحل قبل از عمل و بعد از عمل همراه و رابط شما با سایر درمانگاهها خواهد بود .