مرحله یک

تشکیل پرونده کاغذی و الکترونیک و ویزیت توسط پزشک عمومی کلینیک و مشاوره از نظر راه های مختلف درمانی ، انتخاب روش درمانی مناسب با مشورت بیمار ، درخواست آزمایشات و سونوگرافی و پاراکلینیک مورد نیاز ، سپس ارجاع بیمار به درمانگاه تغذیه ، پزشکی ورزشی ، روانشناسی جهت توصیه های اولیه

مرحله دو

ویزیت مجدد توسط پزشک عمومی ، تغذیه ، روانشناس ، پزشکی ورزشی جهت بررسی میزان رعایت توصیه های جلسه قبل ، رویت جواب آزمایشات و سونوگرافی و ... ارجاع به درمانگاههای روانپزشکی ، غدد ، کبد چرب و .... در صورت وجود مشکل در آزمایشات انجام شده .

مرحله سه

الف : در صورتیکه کاندید روشهای غیر جراحی هستید :

می بایست مراجعات ماهانه پزشک عمومی ، تغذیه ، روانشناس ، پزشکی ورزشی تا رسیدن به وزن ایده آل را ادامه دهید .

 

ب : در صورتیکه کاندید جراحی هستید :
پس از گذراندن مرحله 1 و مرحله 2 و گرفتن تاییدیه روانپزشکی جهت دریافت تاییدیه نهایی به پزشک عمومی کلینیک مراجعه می کنید و بعد از اخذ تاییدیه نهایی آن را در صندوق موجود در سالن کلینیک می اندازید و بدین صورت شما وارد لیست انتظار عمل خواهید شد .
بعد از حدود یکسال ( حال حاضر ) از طرف کلینیک با شما تماس گرفته خواهد شد و بعد از دریافت برگه فراخوان به پزشک عمومی کلینیک مراجعه می کنید و بعد از انجام آزمایشات قبل از عمل ، اندوسکوپی و موارد درخواستی پزشک عمومی و ویزیت مجدد توسط ایشان در برگه فراخوان تایید می شوید
بعد از انجام این مرحله با نشان دادن برگه به پذیرش کلینیک نام شما در لیست کلاس قبل از عمل ثبت خواهد شد و مجددا منتظر خواهید ماند تا از طرف کلینیک جهت شرکت در کلاس با شما تماس گرفته شود.
بعد از کلاس و بعد از تاییدیه بیهوشی مدارک را به کارشناس کلینیک ارائه دهید تا جلسه ملاقات با جراح برایتان هماهنگ شود و پس از این جلسه و بررسی مدارک توسط جراح تاریخ و نوع عملتان مشخص خواهد شد . در حال حاضر انجام این مرحله حدود 3 ماه طول می کشد .

مرحله چهار

در این مرحله مراجعات بعد از عمل برای بیمارانی که عمل شده اند و یا مراجعات کاهش وزن برای بیماران غیر جراحی هر سه ماه یکبار انجام می شود  تا عوارض جراحی و روند کاهش وزن و داروهای بیمارکنترل شود و یا روند کاهش وزن بدون جراحی نیز تحت نظر باشد