21 مهر 1399

درمانگاه بارداری پس از جراحی چاقی

احتمال بارداری پس از جراحی چاقی و کاهش وزن بیشتر می شود . چنانچه قصد بارداری پس از جراحی چاقی را دارید یا باردار شده اید باید جهت ارزیابی آزمایشگاهی ریز مغذی ها ، ارزیابی وضعیت تغذیه ، کنترل افزایش وزن در دوره بارداری تنظیم داروها و مولتی ویتامین خود ، علاوه بر پزشک متخصص زنان و زایمان ، تحت نظر تیم جراحی خود نیز باشید .

روز و ساعت درمانگاه بارداری پس از جراحی چاقی :

روزهای پنج شنبه ساعت 8 الی 12