دکتر محمد علی پکنه

رزومه :

فلوشیپ جراحی درون بین (فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی وچاقی) از دانشگاه تهران

بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه تهران

عضو انجمن جراحان متابولیک وچاقی امریکاASMBS

عضو فدراسیون بین المللی جراحی چاقی ومتابولیک (شاخه اروپا)IFSO

دوره مستری Mastery جراحی پیشرفته چاقی IRCAD استراسبورگ فرانسه

دارای تاییدیه جراح ممتاز Surgeon of Excellence از فدراسیون بین المللی جراحی چاقی ومتابولیک IFSO شاخه اروپا

استاد و جراح افتخاری قطب علمی جراحی لاپاراسکوپی کشور بیمارستان حضرت رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدرس دوره های لاپاراسکوپی مبتدی و پیشرفته (جراحان و پرستاران)

سابقه بیش از۱۰ سال لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی بیمارستان فوق تخصص پارسیان